Microsoft IT Academy Квантор V. Авторизованное обучение Microsoft в Харькове: Курс Microsoft 2389 Программирование ADO_NET

Общая длительность курса:

24 часа

Цели курса:

 • Курс адаптирован официальной учебной программе Microsoft  2389 Programming with ADO.NET
 • Курс разаработан для приобретения навыков построения приложений и Web-служб, ориентированных на работу с данными, при помощи Microsoft ADO.NET, Microsoft SQL Server 2000 и Microsoft .NET Framework.
 • Вимоги до слухачів:

  В результаті вивчення дисципліни курсанты будуть:

  вміти:
  • Описувти особливості прикладних програм для роботи з даними, ADO.NET, переваги інтеграції ADO.NET і XML
  • Встанавлювати з’еднання з SQL Server і другими джерелами даних
  • Виконувати операції над даними, можливі тільки при встановленому з’єднанні з базою даних, такі як виконання SELECT-операторів, операторів визначення структури баз даних, динамічних SQL-операторів і команд, що повертають дані у форматі XMLL
  • Програмно створювати структури екземпляра класу DataSet, додавання та модифікації даних
  • Використовуйте DataSet об’єкт для отримання даних від джерела та їх подальшої автономної обробки
  • Оброблювати дані об’єкта DataSet у вигляді коду XML, завантажити схеми XSD в DataSet об’єкт, реалізувати строго типізовані об’єкти даних, використовувати взаємодію об’єкта DataSet із екземплярами класу XMLDataDocuments для звернення до даними за допомогою XPath мови
  • Створювати Web-служб, що використовують технологію ADO.NET для вибору та оновлення даних
  • Обробляти помилки в ADO.NET додатках/li>
   

  Зміст:

  Додатки для роботи з даними та ADO.NET
  • Проектування прикладних програм для роботи з даними
  • Архітектура ADO.NET
  • ADO.NET і XML
  Підключення до джерел даних
  • Вибір керованого провайдера даних
  • Визначення параметрів з’єднання
  • Управління з’єднанням
  • Обробка помилок з’еднання
  • Створення пулу з’єднань
  Виконання операцій над даними бази при встановленому з’єднанні
  • Робота з даними при встановленому з’єднанні з джерелом
  • Построювання об’єктів команд
  • Виконання команд, що повертають скалярні значення
  • Виконання команд, які повертають записи
  • Виконання команд, які не віддають записи
  • Використання транзакцій
  Объект DataSet
  • Робота з даними при відсутності з’єднання з джерелом
  • Об’єкти DataSet и DataTable
  • З’єднання та збереження об’єкта DataSet
  • Лабораторна робота 4.1: Побудова, зв’язування, відкриття та збереження об’єктів DataSet
  • Визначення відносин між таблицями
  • Модифікація даних в об’єкті DataTable
  • Сортировка и фильтрация
  XML – формат тарнспортировки даних в ADO.NET
  • Створення XSL-схем (XSD)
  • Завантаження схем та даних в об’єкти DataSet
  • Преобразование данных объекта DataSet в XML – формат
  Перетворення даних объекта DataSet в XML – формат
  • Використання об’єктів DataSet для отримання даних з існуючих джерел
  • Заповнення об’єкта DataSet даними з використанням DataAdapter об’єкта
  • Конфігурирование объекта DataAdapter для обновления данных в основных таблицах
  • Оновлення даних у джерелі відповідно до змін в DataSet
  • Обробка конфліктів, що виникають при оновленні даних у основних таблицях
  • Лабораторна робота 6.1: Извлечение даних для їх обробки в відстороненом режимі
  Створення і використання веб-служби, використовующей ADO.NET
  • Створення і використання web-службы, возвращающей дані
Вместе дешевле

Выбирай несколько курсов и получай особые условия и стоимость