Обробка даних в MS Excel за допомогою PowerQuery

Тривалість навчання:
16 ак.год.

Краткий зміст програми навчання:

• Призначення Power Query
• Інтерфейс Power Query
• Завантаження даних різного типу (Текстові файли, Файли XML, Файли MS Excel, Бази даних, WEB)
• Знайомство з запитами
• Способи об’єднання запитів (таблиць)
• Операції зі стовпчиками (Видалення і фільтрація, Об’єднання і поділ, Операції з текстом, числами і датами і ін.)
• Додавання умовних і призначених для користувача стовпців.
• Використання стовпців Індекс
• Форматування даних (текст, розподіл по рядках)
• Операції з рядками (Видалення і фільтрація, Видалення дублікатів)
• Операції з таблицями Pivot (Зведення по стовпцю), Unpivot (Скасування згортання стовпців), Транспонування, Угруповання рядків
• Параметризація шляху до файлів
• Застосування формату програмного коду
• Оптимізація роботи Power Query, використання функцій Power Query в програмному коді
• Power Query і Power Pivot

* Індивідуальне навчання: очно або on-line.
Групове навчання: on-line або на базі підприємства, з яким укладено договір про навчання.

** Ціна вказана за 1 ак.год. (45 хв.) Індивідуального навчання