Курси для бухгалтерів в Харкові: Бухгалтерський облік

Загальна тривалість курсу:

64 години

Зміст:

І етап

  Програма з курсу «Бухгалтерський облік»
№ п.п. Тема Години
    Частина 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку 5
1. Бухгалтерський облік, його сутність і значення Предмет і метод бухгалтерського обліку 2
2. ББухгалтерський баланс, рахунки, подвійний запис. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку 3
Частина 2. Фінансовий облік 65
1. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Облік нематеріальних активів 12
3. Облік виробничих запасів 14
4. Облік оплати праці 14
5. Облік грошових коштів 5
6. Облік поточних зобов’язань і розрахунків 6
7. Облік витрат на виробництво та обчислення собівартості робіт, продукції, послуг 7
8. Облік доходів і результатів діяльності підприємства 3
9. Фінансова звітність 4
Всього годин 70
 

ІІ етап

  Програма з курсу «Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства»
№ п.п. Тема Години
1 Бухгалтерський облік на автотранспортних підприємствах 10
2 Особливості організації обліку на торговельних підприємствах 10
3 Організація бухгалтерського обліку на підприємствах громадського харчування 10  
4 Особливості організації обліку в туризмі (внутрішній і зовнішній туризм)  10
5 Особливості організації бухгалтерського обліку в готельній справі 10
Разом дешевше

Вибирай кілька курсів і отримуй особливі умови і вартість