Комп’ютерні курси WEB-дизайну в Харкові: Створення web-додатків на основі технологій JavaScript

Загальна тривалість курсу:

64 години

Цілі курсу:

Дисципліна Створення web-додатків на основі технологій JavaScript входить в загальний курс ВЕБ-дизайну, який складається з двох розділів: Для створення, верстки статичного сайту (його клієнтської частини) і його розкрутки необхідно прослухати наступні курси ВЕБ-дизайну: Для створення динамічного Веб-сайту (його серверної частини) необхідно прослухати курс ВЕБ-дизайну: Метою навчання дисципліни курсу WEB-дизайн Створення web-додатків на основі технологій JavaScript є вивчення об’єктно-орієнтованої мови опису сценаріїв JavaScript, що дає можливість створювати складні сайти c динамічними об’єктами.

Вимоги до слухачів:

Сертифікат:

  • «Квантор» – після виконання практичних завдань, створення і розміщення сайту з динамічними об’єктами;
  • Спеціаліст або Майстер Brainbench – після здачі тесту Brainbench

В результаті вивчення дисципліни курсанти будуть:

знати:
  • Способи впровадження операторів JavaScript в документ;
  • Переваги і недоліки мови JavaScript
  • Основні принципи створення динамічних Web-сторінок
  • Основні концепції об’єктно-орієнтованого програмування (ООП);
  • Об’єктні моделі основних браузерів (BOM) і об’єктну модель документа (DOM);
Разом дешевше

Вибирай кілька курсів і отримуй особливі умови і вартість