Комп’ютерні курси в Харкові: Створення та управління проектами в MS Project

Загальна тривалість курсу:

20 годин

Цілі курсу:

 • вивчення основних можливостей Microsoft Project при створенні, реалізації та контролі виконання плану проекту.

Вимоги до слухачів:

Сертифікат:

 • «Квантор» – після здачі екзаменаційного тесту і виконання практичних завдань;
 • Офіційний Microsoft – статус «Спеціаліст або Майстер МOS» – після здачі тестів Microsoft.
 • Brainbench – після здачі тесту Brainbench

В результаті вивчення дисципліни курсанти будуть:

знати:
 • призначення і можливості Microsoft Project при створенні, реалізації та контролі плану проекту
 • моделі планування та контролю;
 • основні уявлення даних;
 • настройки екранних копій подань;
 • засоби E-mail для обміну інформацією з виконавцями.
вміти:
 • складати календарний план проекту (вводити роботи і описувати зв’язки між ними);
 • настроювати середовище Microsoft Project під модель планування нового проекту;
 • створювати новий проект на базі основного шаблону;
 • зберігати файл нового проекту;
 • створювати список ресурсів;
 • працювати з календарями проекту, ресурсів;
 • призначати ресурси на завдання;
 • проводити часовий аналіз з метою оптимізації плану проекту по термінах виконання;
 • проводити ресурсний аналіз проекту з метою оптимізації залучення ресурсів;
 • проводити вартісний аналіз проекту з метою мінімізації бюджету проекту;
 • фіксувати вихідний план проекту;
 • здійснювати контроль виконання проекту;
 • налаштовувати і друкувати екранні копії подань;
 • створювати звіти по проекту;
 • розробляти і налаштовувати індивідуальні форми подань даних і звітів;
 • виконувати настройки таблиць, уявлень, панелей іконок, шрифтів, кольору;
 • виконувати імпорт / експорт даних проекту;
 • пов’язувати дані MS Excel c даними MS Microsoft Project
* Індивідуальне навчання: очно або on-line.

Групове навчання: on-line або на базі підприємства, з яким укладений договір про навчання.

Ціна вказана за 1 ак. год. (45 хвилин) при індивідуальному навчанні

Разом дешевше

Вибирай кілька курсів і отримуй особливі умови і вартість