Category: Факультет Професій

Ми знаємо і вміємо сприяти вашому успіху.

Ідея організації Факультету професій Microsoft виникла, завдяки:
великому попиту на дані професії на ринку праці як в Україні, так і за її межами;
відсутності подібного навчання в Харкові;
проблематичності отримання знань на авторизованому навчанні Microsoft приватними особами через його високу вартість і високим швидкості і інтенсивності навчання
На факультеті професій Microsoft:

Рівень викладання і програми навчання не мають аналогів ні в якому вищому або будь-якому іншому навчальному закладі м.Харкова.
Підбір дисциплін і їх зміст в кожній спеціальності цілеспрямовано орієнтовані на придбання професійних знань, які будуть застосовуватися в майбутню професію. Предмети, які викладаються, містять максимум інформації, необхідної для повного знання дисципліни, що вивчається. Немає жодної дисципліни викладання, яка не була б затребувана у відповідній спеціальності. З іншого боку, теми, які не належать до досліджуваної дисципліни, не розглядаються. Тобто, в напрямку системного адміністрування не вивчається Corel Draw. Однак Corel Draw читається для дизайнерів, які не вивчають бази даних. Маючи багаж отриманих в процесі навчання знань, фахівець зможе працевлаштуватися на високооплачувану роботу і вирішити завдання будь-якої складності в рамках обраної професії, яка перед ним може бути поставлена ​​на підприємстві.
Кожен викладач має певний офіційний статус фірми Microsoft по викладається дисципліни
Навчання орієнтоване на отримання максимуму знань: немає окремих лекційних занять, теоретична частина тісно перемежовується з практичної. При цьому кожен студент навчається за окремим комп’ютером і одночасно отримує необхідні теоретичні знання і практичні навички.
Якість знань в процесі навчання контролюється внутрішніми тестами і заліковими завданнями. Після закінчення-офіційний іспит фірми Microsoft, який передається на базі Квантор.
Після закінчення навчання студенти отримують офіційний диплом Microsoft із занесенням в базу даних фірми Microsoft як фахівців. З таким дипломом випускники мають значну перевагу при працевлаштуванні як в Україні, таки в ближньому, і в далекому зарубіжжі.
Чисельність студентів у групі – до 8-9 чоловік
Про рівень нашого навчання свідчить навіть неповний список країн світу, де працюють наші випускники: США, Канада, Австралія, Ізраїль, Мозамбік, Ліван, Іран, Німеччина, Англія, Австрія …

Вимоги для зарахування на навчання: рівень знань і навичок кваліфікованого користувача ПК (визначається тестуванням і співбесідою)

Для початківців працює підготовче відділення, після закінчення якого абітурієнти зараховуються на Факультет Професій Microsoft.